top of page

Om oss

Bakgrund

Idén till DeAnima föddes under en forskningsstudie på Lunds Tekniska Högskola. Studien syftade till att undersöka virtuell natur som hälsointervention, leddes av Mattias Wallergård och ingick i EU-projektet BlueHealth.

Hösten 2019 startades projektets avslutande studie upp på äldreboendet Vittlingen i Malmö med brukare som en gång i veckan fick uppleva virtuell natur. 
Både tekniken och de virtuella upplevelser som användes mottogs mycket väl av deltagarna, och när studien var avslutad ville de fortsätta med VR-stunderna. Det var på grund av detta intresse från brukarna som några av oss i forskningsgruppen startade upp innovationsprojektet DeAnima. Vi fick vidare finansiering av LU Innovation och Sten K Johnssons stiftelse och kunde fortsätta besöken på Vittlingen, samtidigt som vi påbörjade vårt arbete med att hjälpa äldreomsorgen att implementera VR i sina verksamheter.

​Tidningen Spaning skrev ett reportage om  forskningsstudien som skulle starta upp på äldreboendet Vittlingen i Malmö. Läs mer här.

DeAnima​

Maria Hedin, VR-utvecklare / VR-guide inom äldreomsorgen
Mattias Wallergår
d, VR-utvecklare, Docent på Lunds Tekniska Högskola
Rikard Lundstedt, VR-utvecklare, Doktorand Lunds Tekniska Högskola 

Joakim Eriksson, VR-utvecklare, Föreståndare för VR-laboratoriet på Lunds Tekniska Högskola

bottom of page