top of page

Vi hjälper er att utbilda er personal till VR-guider 

VR-guiden är den person som assisterar och finns till för brukaren under VR-stunden. En förutsättning för att VR-upplevelsen ska bli så bra som möjligt för våra äldsta VR-användare behöver VR-guiden ha god kunskap om hur VR påverkar användaren, vilka biverkningar som kan uppstå och hur man undviker dem.

 

Det är VR-guiden som anpassar VR-materialet för varje specifik individ och är väl medveten om hur hen kan påverka VR-stunden genom att vara en aktiv lyssnare.

 

VR-guiden fungerar också som en brygga mellan den fysiska verkligheten och den virtuella världen, vilket är särskilt viktigt om användaren har en kognitiv sjukdom som Alzheimers sjukdom.

bottom of page