top of page

Ska ni införa Virtual Reality i era verksamheter?
Vi hjälper er med rådgivning

VR är en teknik som kan passa väldigt bra inom äldreomsorgen, exempelvis för rekreation, träning, rehab och social samvaro. 

VR är ett enkelt sätt att få en upplevelse och ett miljöombyte, vilket gör att fokus för en stund kan få skifta bort från vardag, smärtor och kroppsliga begränsningar.

VR kan även vara ett verktyg för att bygga relation och skapa förutsättning för det samtal som är viktigt i den rådande stunden.

Dessutom har det visat sig i forskningsstudier* att även virtuell natur, liksom den riktiga naturen, kan sänka stressnivån.

 

Vi hjälper er med rådgivning om passande hårdvara, lämpliga VR-applikationer och hur man kan skapa individbaserat material. Exempelvis genom att framställa ett bildspel eller en 360-film utifrån personens intressen eller önskemål.    

 

*Annerstedt, M., Jönsson, P., Wallergård, M., Johansson, G., Karlson, B., Grahn, P., Hansen, A.M. & Währborg, P. (2013). Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest--results from a pilot study. Physiology & Behavior, 118, 240–50.

bottom of page