top of page

VR Island

En forskningsstudie i samarbete med äldreboendet Vittlingen i Malmö


Studien syftade till att undersöka virtuell natur som hälsointervention och ingick i EU-projektet BlueHealth.

Hösten
2019 startades projektets avslutande studie upp på äldreboendet Vittlingen i Malmö tillsammans med brukare som en gång i veckan fick uppleva virtuell natur. Både tekniken och de virtuella upplevelser som användes mottogs mycket väl av deltagarna, och när studien var avslutad ville de fortsätta med VR-stunderna. Vi startade upp innovationsprojektet DeAnima, fick finansiering av LU Innovation och Sten K Johnssons stiftelse och kunde fortsätta besöken på Vittlingen samtidigt som vi påbörjade vårt arbete med att hjälpa äldreomsorgen att implementera VR i sina verksamheter. Fram till och med sommaren 2023 fick deltagarna regelbundna och individuella VR-stunder tillsammans med oss.  

Studien uppmärksammades av både Malmö stads tidning "Spaning" och Sveriges radio.

bottom of page